Kurzy pro začátečníky

Jazykové centrum nově nabízí semestrální nebo blokové kurzy pro začátečníky (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština). Kurzy jsou pořádány v rámci CŽV a jsou placené.

Pokud máte o kurz zájem, zašlete prosím vyplněnou přihlášku mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

Angličtina. Kurz pro začátečníky a mírně pokročilé

Číslo kurzu: AJ1

Termín: od 14. března, středa 15:50 – 17:20, místnost č. C136

Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty s nižší úrovní jazykové kompetence (A1+/A2-) a cílí na doplnění a upevnění jazykových znalostí a dovedností před vstupem do základního kurzu Angličtina I (úroveň B1) v Jazykovém centru FF UK.

Cena: 2.500,- Kč

Vyučující: PhDr. Ivana Rusňaková

Němčina. Kurz pro začátečníky

Číslo kurzu: N1

Termín: od 16. března, pátek 15:50 – 17:20, místnost č. C143

Rozsah: 8 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 16 hodin

Anotace: Kurz na úrovni A1/A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do úvodního kurzu pro mírně pokročilé (Němčina I) v Jazykovém centru.

Cena: 2.000,- Kč

Vyučující: Hedvika Blahníková, Mag. phil.

Francouzština. Kurz pro začátečníky

Číslo kurzu: F1

Termín: od 13. března, úterý 17:30 – 19:00, místnost č. C212

Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz na úrovni A0/A1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. V kurzu se pracuje s učebnicí Vite et bien 1 (Miquel, CLE International).

Cena: 2.000,- Kč

Vyučující: Mgr. Eva Popelková

Francouzština. Kurz pro začátečníky

Číslo kurzu: F1/3

Termín: od 13. března, úterý 17:30 – 19:00, místnost č. C212

Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz na úrovni A1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Kurz začíná lekcí 10 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International).

Cena: 2.000,- Kč

Vyučující: Mgr. Miluše Janišová

Ruština. Kurz pro začátečníky

Číslo kurzu: R1

Termín: od 14. března, středa 12:30 – 14:00, místnost č. C136

Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Semestrální kurz pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, je určen všem, kdo by se rád seznámil s ruštinou, naučil se číst, psát, osvojil si základní komunikační dovednosti a dozvěděl se řadu zajímavostí ze života v Rusku. Zároveň slouží jako kompenzační kurz pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzu pro mírně pokročilé (Ruština I) v Jazykovém centru.

Cena: 2.000,- Kč

Vyučující: PhDr. Jana Vinceová

Ruština. Nebojte se azbuky

Číslo kurzu: R2

Termín: říjen 2018

Rozsah: 2 týdny, 6 hodin týdně, tj. celkem 12 hodin

Anotace: Intenzivní kurz pro studenty a zaměstnance všech fakult UK, zaměřený především na zvládnutí azbuky a výběrově i základních komunikačních dovedností. Zároveň slouží jako kompenzační kurz pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzu pro mírně pokročilé (Ruština I) v Jazykovém centru.

Cena: 1.200,- Kč

Vyučující: PhDr. Jana Vinceová

Španělština. Kurz pro začátečníky

Číslo kurzu: S1

Termín:  od 16. března, pátek 12:30 – 14:00, místnost č. C144

Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Semestrální kurz na úrovni A1/A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a  je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do úvodního kurzu pro mírně pokročilé (Španělština I) v Jazykovém centru.

Cena: 2.000,- Kč

Vyučující: PhDr. Eva Šašková

Španělština. Intenzivní kurz pro začátečníky

Číslo kurzu: S2

Termín: 15.,16., 22., 23. března, čtvrtek a pátek 15:50 – 19:00, místnost č. C143

Rozsah: 4 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 16 hodin

Anotace: Blokový kurz na úrovni A1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v Jazykovém centru. Jeho náplní jsou lekce 1–8 Učebnice současné španělštiny 1. díl (Macíková – Mlýnková, Computer Press).

Cena: 1.600,- Kč

Vyučující: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Kurzy pro začátečníky