Francouzština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Vyplněnou přihlášku zašlete mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

Obecné informace k organizaci a zápisu

Francouzština. Kurz pro začátečníky

Číslo kurzu: F1/1

Termín: v LS 2017/18 se nekoná

Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz na úrovni A0/A1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s učebnicí Vite et bien 1 (Miquel, CLE International).

Cena: 2.000,- Kč

Vyučující: Mgr. Eva Popelková

Francouzština. Kurz pro začátečníky

Číslo kurzu: F1/3

Termín: od 13. března, úterý 17:30 – 19:00, místnost č. C212

Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz na úrovni A1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Kurz začíná lekcí 10 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International).

Cena: 2.000,- Kč

Vyučující: Mgr. Miluše Janišová

Francouzština. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce B2

Číslo kurzu: F2

Termín: květen – červen 2018

Rozsah: 5 dnů, 4 hodiny denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK připravující se na zkoušku B2. Je zaměřen na práci s francouzskými (nejen) odbornými texty, na čtecí strategie vedoucí ke globálnímu i detailnímu porozumění a zároveň procvičuje nezbytné gramatické struktury. Kurz obsahuje také poslechová cvičení a analýzu samostatných produktivních textů. Slouží jako intenzivní příprava na písemnou i ústní část zkoušky, proto je zakončen cvičným zkouškovým textem.

Cena: 2.500,- Kč

Francouzština. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce Akademické čtení

Číslo kurzu: F3

Termín: květen – červen 2018

Rozsah: 4 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 16 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK připravující se na zkoušku Akademické čtení. Je zaměřen na práci s francouzskými (nejen) odbornými texty, na čtecí strategie vedoucí ke globálnímu porozumění a zároveň procvičuje nezbytné gramatické struktury. Kurz je zakončen cvičným zkouškovým textem.

Cena: 2.000,- Kč

Francouzština. Kurz pro doktorandy

Číslo kurzu: F4

Termín: v LS 2017/18 se nekoná

Rozsah: 4 dny, 5 hodin denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace:  Kurz je určen pro posluchače doktorského studia FF i jiných fakult UK. Je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností požadovaných ke zkoušce pro doktorandy a potřebných pro jejich akademickou práci. 

Cena: 2.500,- Kč

Vyučující: Mgr. Eva Popelková

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Francouzština CŽV