Ruština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Pokud máte o kurz zájem, zašlete prosím vyplněnou přihlášku mailem na anna.fassatiova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

Obecné informace k organizaci a zápisu

Ruština A1

Číslo kurzu: R1

Termín: 3.3. – 19.5. 2020, ÚT 17:50 – 19:20 hod, místnost C143. (Uzávěrka přihlášek je 25.2. 2020)

Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin

Anotace:Intenzivní kurz pro úplné začátečníky je určen studentům UK a dalším zájemcům, kteří by se rádi seznámili s ruštinou, naučili se číst, psát, osvojili si základní komunikační dovednosti a dozvěděli se řadu zajímavosti ze života v Rusku. Zároveň je jeho absolvování předpokladem ke vstupu do navazujícího kurzu Ruština A2. Kurz vyžaduje aktivní spolupráci ze strany studujícího a počítá s intenzivní domácí přípravou.  

Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Vyučující: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.

Ruština A2

Číslo kurzu: R2

Termín: od 28.2.2020, pátek 9:10-10:40, míst. č. 144. Hodiny, které připadají na státní svátky (10.4., 1.5. a 8.5.) budou nahrazeny.

Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin

Anotace:Intenzivní kurz je určen studentům UK a dalším zájemcům, kteří by rádi navázali na znalosti a dovednosti získané v kurzu Ruština A1 a dále je rozvíjeli. Do kurzu se mohou zapojit i ti, kdo znalosti na úrovni A1 získal během svého studia mimo JC. Cílem kurzu je připravit účastníky na komunikaci v základních situacích. Po jeho absolvování mohou studenti UK pokračovat ve studiu ruštiny v  běžném kurzu Ruština I. Kurz Ruština A2 vyžaduje aktivní spolupráci ze strany studenta a počítá s intenzivní domácí přípravou. 

Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč

Vyučující: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.

Ruština. Rozvoj řečových a pedagogicko-didaktických kompetencí pro učitele ruštiny (kurz je akreditován MŠMT, číslo akreditace: MSMT-15266/2019-2-691)

Číslo kurzu: R3

Termín: soboty 18.1., 8.2., 7.3., 4.4. 2020, 10:00 – 17:30, učebna č. 144 Celetná 20

Rozsah: celkem 32 hodin

Hlavním cílem kurzu určeného pro učitele ruštiny na ZŠ a SŠ je systematizace jazykových znalostí a rozvoj řečových dovedností ve spojení s praktickými ukázkami a nácvikem využití moderních výukových metod.

Řečové dovednosti budou rozvíjeny pomocí multimediálních materiálů na témata vědecko-vzdělávací, sociálně-kulturní, sociálně-politická či umělecko-publicistická. Pozornost bude věnována i tendencím v současné ruštině, nové slovní zásobě a pokročilejší gramatice. Důraz bude kladen na komunikaci.

Pedagogicko-didaktická část kurzu seznámí účastníky s moderními metodami, jimiž lze při výuce aktivizovat studenty, a zaměří se i na způsoby a postupy, kterými lze uchopit jednotlivé představené materiály a pracovat s nimi dále ve vlastní výuce. Stranou nebude ponecháno ani představení a analýza nových učebnic ruštiny jako cizího jazyka, a to jak českých, tak zahraničních.

Časový harmonogram:

Setkání Modul Časová dotace
18.1.2020 Cestujeme po Rusku – Zubkovská 4 hodiny
Zprávy z Ruska – Mistrová 4 hodiny
8.2.2020 Neverbální prostředky komunikace – Zubkovská 4 hodiny
Ruské národní zvyky a tradice – Zubkovská 4 hodiny
7.3.2020 Stereotypy a předsudky – Dolanová 4 hodiny
Mládež v dnešním Rusku. Vzdělávací systém – Zubkovská 4 hodiny
4.4.2020 Současná ruská literatura – Dolanová, Zubkovská 8 hodin

 

Cena: 4.400,- Kč

Vyučující: Mgr. Kateryna ZubkovskaMgr. Ladislava Dolanová, Ph.D., PhDr. Veronika Mistrová

 

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Ruština CŽV