Ruština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty UK i pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde 

 

V letním semestru 2021/22 nabízíme kurz ruštiny pro mírně pokročilé i falešné začátečníky:
Ruština A1.2 (13 týdnů, 2 hodiny týdně)

Podrobné informace a online přihlášky najdete v aktuálně nabízených kurzech.

 

AKREDITOVANÝ KURZ PRO UČITELE RUŠTINY ZŠ A SŠ:

Ruština. Rozvoj řečových a pedagogicko-didaktických kompetencí pro učitele ruštiny

Kurz je akreditován MŠMT, číslo akreditace: MSMT-15266/2019-2-691
Číslo kurzu: R3
Termín: LS 21/22 (10:00-17:00 včetně přestávek)
Rozsah: celkem 32 hodin, prezenčně
Cena: 4.400 Kč
Vyučující: Mgr. Kateryna ZubkovskaMgr. Ladislava Dolanová, Ph.D., PhDr. Veronika Mistrová

Hlavním cílem kurzu určeného pro učitele ruštiny na ZŠ a SŠ je systematizace jazykových znalostí a rozvoj řečových dovedností ve spojení s praktickými ukázkami a nácvikem využití moderních výukových metod. 
Řečové dovednosti budou rozvíjeny pomocí multimediálních materiálů na témata vědecko-vzdělávací, sociálně-kulturní, sociálně-politická či umělecko-publicistická. Pozornost bude věnována i tendencím v současné ruštině, nové slovní zásobě a pokročilejší gramatice. Důraz bude kladen na komunikaci.
Pedagogicko-didaktická část kurzu seznámí účastníky s moderními metodami, včetně online nástrojů, jimiž lze při výuce aktivizovat studenty, a zaměří se i na způsoby a postupy, kterými lze uchopit jednotlivé představené materiály a pracovat s nimi dále ve vlastní výuce (účastníci kurzu si tak odnesou hotové scénáře některých aktivit na úrovni A1-B1). Stranou nebude ponecháno ani představení a analýza nových učebnic ruštiny jako cizího jazyka, a to jak českých, tak zahraničních.

Medailonky lektorek: 

Mgr. Kateryna Zubkovská – rodilá mluvčí, lektorka ruštiny v JC FF UK (a dříve v Ruském středisku vědy a kultury v Praze), členka Statní zkušební komise při Petrohradské státní univerzitě, vedoucí Centra zkoušek TORFL/ТРКИ při jazykové škole VĚDA, spolupracovnice CERMATu, autorka a vedoucí řady metodických seminářů pro učitele ruštiny ZŠ a SŠ, absolventka řady školení zaměřených zejm. na problematiku testování. Zajímá se především o metodiku výuky ruského jazyka a systém testování ruštiny jako cizího jazyka (ТРКИ). Věří, že nedílnou součástí výuky by mělo být i seznámení s ruskou kulturou, literaturou i mentalitou.

PhDr. Veronika Mistrová – lektorka ruštiny Centra jazykové přípravy FSV UK, spolupracovnice Ústavu translatologie FF UK, spoluautorka řady učebnic ruštiny (např. Твой шанс, Говорите по-русски = ruská konverzace, Cvičebnice ruské gramatiky), hlavní autorka Velkého kapesního rusko-českého, česko-ruského slovníku, autorka a vedoucí metodických seminářů jak pro české, tak pro zahraniční učitele. Zabývá se zejm. fonetikou a gramatikou ruštiny, zaměřuje se různé metody práce s publicistickými texty ve výuce již od úrovně A1/A2.

Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.– lektorka ruštiny v JC FF UK, spoluautorka Velkého kapesního rusko-českého, česko-ruského slovníku, absolventka řady pedagogicko-didaktických kurzů zaměřených na kritické čtení a psaní, formativní hodnocení, využívání online instrumentů ve výuce, autorka a vedoucí metodických seminářů jak pro české učitele, tak pro zahraniční učitele (Německo, Polsko, Irsko). Kromě metodiky výuky cizího jazyka ji zajímá téma interkulturní komunikace.

Přehled kurzů CŽV:

Ruština A1

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska 
Anotace: Intenzivní kurz pro úplné začátečníky je určen zejména studentům UK, kteří se nedostali do běžného kurzu, a i přesto by se rádi seznámili s ruštinou,  naučili se číst, psát, osvojili si základní komunikační dovednosti a dozvěděli se řadu zajímavostí ze života v Rusku. Náplní kurzu je 1. díl učebnice S. Černyšova:  Poechali 1.1 (materiály poskytne lektorka). Díky intenzitě 2×2 hodiny týdně se studenti dostanou na úroveň A1 a mohou pak pokračovat v podobně intenzivním kurzu A2 v LS, případně v LS zvolit pomalejší variantu A2.1 (1×2 hodiny týdně). Úspěšní absolventi tohoto kurzu budou mít přednost při obsazování volných míst v běžném kreditovém kurzu A2 v LS. Kurz vyžaduje aktivní spolupráci ze strany studenta a počítá s intenzivní domácí přípravou. V případě volných míst se kurzu mohou zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti, i když těm, vzhledem k vysoké intenzitě výuky v tomto kurzu, spíše doporučujeme “pomalejší” kurz A1.1. 
Sylabus kurzu 1. část A1.1 zde a 2. část A1.2 zde 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK 4.900 Kč

Ruština A1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online, čtvrtek 17:00-18:30 přes ZOOM 
Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska)
Anotace: “Pomalejší” kurz pro úplné začátečníky je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za  krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Kurz bude probíhat 1x týdně a v LS na něj naváže kurz A1.2. Student se tak dostane na úroveň A1 za dva semestry,  což je běžné tempo pro výuku jazyka v jazykových školách. Náplní tohoto kurzu je prvních 15 lekcí učebnice S. Černyšova: Poechali 1.1 (materiály poskytne lektorka). Studenti se v tomto kurzu seznámí s ruštinou, naučí se číst, psát, osvojí si základní komunikační dovednosti a dozví se řadu zajímavostí ze života v Rusku. 
Sylabus kurzu najdete zde 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK 2.500 Kč 

Ruština A2.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online (Zoom), pondělí 17:00-18:30 hod.
Vyučující:Mgr. Kateryna Zubkovska 
Anotace: “Pomalejší” kurz pro mírně pokročilé, kteří již jsou schopni jednoduché ústní a písemné komunikace na úrovni A1 – podrobný popis, co by měl student se znalostí  jazyka na úrovni A1 umět, najdete zde. Tento kurz je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Kurz bude probíhat 1x týdně. Student se tak dostane na úroveň A2 za dva semestry, což je běžné tempo pro výuku  jazyka v jazykových školách. Náplní tohoto kurzu je 31.-42. lekce učebnice  S. Černyšova: Poechali 1.2 (materiály poskytne lektorka). Кurz je vhodný pro ty, kdo absolvovali kurz Ruština A1 či mají odpovídající znalosti, které je možné si snadno ověřit vyplněním vstupního diagnostického testu.
Sylabus kurzu najdete zde 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM, Alumni a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč 

Ruština B1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online, úterý 17:45-19:15 přes ZOOM 
Vyučující: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D. 
Anotace: Kurz pro středně pokročilé, kteří již jsou schopni základní ústní a písemné komunikace na úrovni A2/B1-, podrobný popis, co by měl  student se znalostí jazyka na úrovni A2 umět, najdete zde. Tento kurz je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Jako navazující kurz jej mohou využít i účastníci kurzu U3V, pro které se v ZS kurz neotvírá. Náplní tohoto kurzu je učebnice S. Černyšova: Poechali 2.1 (materiály poskytne lektorka). Кurz je vhodný pro ty, kdo absolvovali kurz Ruština A2 či mají odpovídající znalosti, které je možné si snadno ověřit vyplněním vstupního diagnostického testu.
Sylabus kurzu najdete zde. 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK a seniory z kurzu U3V 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč 

 

 

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Ruština CŽV