Ruština CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty FF UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde 

Nabídka na ZS 2021/2022 bude kompletně zveřejněna na konci července. Mezi  nabízenými budou následující kurzy:

Ruština A1.2  

Termín: říjen 2021 – únor 2022 
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin 
Forma výuky: online, pátek 8:30-9:55 přes ZOOM 
Vyučující: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D. 
Anotace: “Pomalejší” kurz pro “falešné” začátečníky, kteří již umí číst, psát (byť třeba jen tiskace), mají základní slovní zásobu, dokáží krátce mluvit o sobě a v omezené míře se s případnou dopomocí domluvit v některých základních komunikačních situacích. Tento kurz je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Kurz bude probíhat 1x týdně. Student se tak dostane na úroveň A1 za dva semestry, což je běžné tempo pro výuku jazyka v jazykových školách. Náplní tohoto kurzu 16.–30. lekce učebnice S. Černyšova: Poechali 1.1 (materiály poskytne lektorka). Podmínkou vstupu do kurzu je absolvování kurzu Ruština A1 nebo vstupní test A1.2
Sylabus kurzu najdete zde 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč 

Ruština A1

Číslo kurzu:
Termín: ZS 2021 online ve večerních hodinách
Rozsah: 13 týdnů, 4 hodiny týdně, tj. celkem 52 hodin
Cena:
Vyučující:

Anotace:Intenzivní kurz pro úplné začátečníky je určen studentům UK a dalším zájemcům, kteří by se rádi seznámili s ruštinou, naučili se číst, psát, osvojili si základní komunikační dovednosti a dozvěděli se řadu zajímavosti ze života v Rusku. Zároveň je jeho absolvování předpokladem ke vstupu do navazujícího kurzu Ruština A2. Kurz vyžaduje aktivní spolupráci ze strany studujícího a počítá s intenzivní domácí přípravou. Minimálně po dobu, kdy bude i běžná výuka probíhat online, bude kurz veden distanční formou (pravidelná setkávání na platformě Zoom)  

Ruština A1.1

Číslo kurzu:
Termín: ZS 2021 online ve večerních hodinách
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin
Cena:
Vyučující:

Anotace:

Ruština A1.2

Číslo kurzu:
Termín: ZS 2021 online
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin
Cena:
Vyučující:

Anotace:

Ruština A2

Číslo kurzu:
Termín: LS 2021
Rozsah: 13 týdnů, 4 hodiny týdně, tj. celkem 52 hodin
Cena:
Vyučující:

Anotace:

Ruština B1.1

Číslo kurzu:
Termín: ZS 2021 online ve večerních hodinách
Rozsah: 13 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 26 hodin
Cena:
Vyučující:

Anotace:  

Ruština. Rozvoj řečových a pedagogicko-didaktických kompetencí pro učitele ruštiny

Kurz je akreditován MŠMT, číslo akreditace: MSMT-15266/2019-2-691
Číslo kurzu: R3
Termín: ZS 2022
Rozsah: celkem 32 hodin
Cena: 4.400 Kč
Vyučující: Mgr. Kateryna ZubkovskaMgr. Ladislava Dolanová, Ph.D., PhDr. Veronika Mistrová

Hlavním cílem kurzu určeného pro učitele ruštiny na ZŠ a SŠ je systematizace jazykových znalostí a rozvoj řečových dovedností ve spojení s praktickými ukázkami a nácvikem využití moderních výukových metod.

Řečové dovednosti budou rozvíjeny pomocí multimediálních materiálů na témata vědecko-vzdělávací, sociálně-kulturní, sociálně-politická či umělecko-publicistická. Pozornost bude věnována i tendencím v současné ruštině, nové slovní zásobě a pokročilejší gramatice. Důraz bude kladen na komunikaci.

Pedagogicko-didaktická část kurzu seznámí účastníky s moderními metodami, jimiž lze při výuce aktivizovat studenty, a zaměří se i na způsoby a postupy, kterými lze uchopit jednotlivé představené materiály a pracovat s nimi dále ve vlastní výuce. Stranou nebude ponecháno ani představení a analýza nových učebnic ruštiny jako cizího jazyka, a to jak českých, tak zahraničních.

Časový harmonogram (platí pro rok 2020 – pro rok 2021 bude aktuálně upraven):

Setkání Modul Časová dotace
Cestujeme po Rusku – Zubkovská 4 hodiny
Zprávy z Ruska – Mistrová 4 hodiny
Neverbální prostředky komunikace – Zubkovská 4 hodiny
Ruské národní zvyky a tradice – Zubkovská 4 hodiny
Stereotypy a předsudky – Dolanová 4 hodiny
Mládež v dnešním Rusku. Vzdělávací systém – Zubkovská 4 hodiny
Současná ruská literatura – Dolanová, Zubkovská 8 hodin

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Ruština CŽV