Workshop 2018

Jazykové centrum FF UK ve spolupráci s Centrem jazykové přípravy FSV UK uspořádalo 15. 1. 2018 workshop na téma Aktuální trendy ve výuce a testování cizích jazyků v akademickém prostředí (viz program zde).

Workshopu se zúčastnilo 56 kolegů z pražských i mimopražských partnerských pracovišť, po prezentacích následovaly zajímavé diskuse a setkání ukázalo možnosti další spolupráce napříč jazykovými pracovišti českých univerzit a vysokých škol.

Prezentace z jednotlivých vystoupení:

1. blok: zkušenosti z kurzů

Úvod > Jazykové centrum > Workshop 2018