Obstová Zora

PhDr. Zora Obstová, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • LS: po 13:00–14:00, 305/P - po předchozí domluvě mailem. Možné i on-line konzultace.
Adresa

Ústav románských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 305

Rozvrh

Publikace

 • Obstová Z., Šturm P., Skarnitzl R., Čermák P., Hricsina J.: Ráz ve španělštině, italštině a portugalštině českých mluvčích. Časopis pro moderní filologii, 2022, č. • no. 104, s. • p. 159-176. ISSN 0008-7386.
 • Obstová Z., Tichý O., Klégr A.: Projekt Lexikálně-sémantické databáze češtiny (LSD-Czech): uživatelský pojmový slovník a online databáze. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2022, č. • no. 2022, s. • p. 86-98. ISSN 1804-3240.
 • Obstová Z.: Fraseologismi nelle traduzioni letterarie: analisi delle strategie traduttive basata sui corpora paralleli. In De Giovanni C.: Fraseologia e paremiologia tra lingua e discorso. Roma, Aracne, 2022, s. • p. 419-432. ISBN 979-12-218-0182-8.
 • Obstová Z.: Italská frazeologie a frazeografie na přelomu tisíciletí. Časopis pro moderní filologii, 2022, č. • no. 104, s. • p. 265-281. ISSN 0008-7386.
 • Skarnitzl R., Čermák P., Šturm P., Obstová Z., Hricsina J.: Glottalization and linking in the L2 speech of Czech learners of Spanish, Italian and Portuguese. Second Language Research, 2022, č. • no. 38, s. • p. 941-963. ISSN 0267-6583.
 • Pelán J., Obstová Z.: Filippo Tommaso Marinetti a další, Futuristické manifesty. Praha, Academia, 2022. 671 s. • p. ISBN 978-80-200-3310-9.
 • Tichý O., Obstová Z., Klégr A.: A lexico-semantic database of Czech : An interim report. Linguistica Pragensia, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 93-100. ISSN 0862-8432.
 • Čermák P., Obstová Z.: Palabras monocolocables en español y en italiano: ?cómo identificar palabras con una colocabilidad muy restringida? Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante (ELUA) [online], 2021, č. • no. Neuveden, s. • p. 53-72. ISSN 2171-6692.
 • Obstová Z.: Il proverbio nel discorso: una ricerca corpus-driven sui marcatori testuali dei proverbi italiani. In Valenti I.: LESSICALIZZAZIONI “COMPLESSE” ricerche e teoresi LEXICALIZACIONES “COMPLEJAS” investigación y teorías LEXICALISATIONS “COMPLEXES” recherches et théorisations. Řím, Aracne editrice, 2020, s. • p. 407-423. ISBN 978-88-255-3742-0.
 • Flemrová A., Šuman Z., Radimská J., Dufková V., Koprda P., Prokop J., Blinková Pelánová E., Bohadlová K., Cosentino A., Čermák J., Dobiáš D., Ébert-Zeminová C., Fulka J., Galmiche X., Obstová Z. , et al.: Růže je rosa è rose est růže. Překlad, převod, interpretace. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. 488 s. • p. ISBN 978-80-7671-008-5.
 • Šemelík M., Racochová A., Kříž V., Dušková L., Eichinger L., Hejhalová V., Obstová Z., Paradis C., Rybová M., Storjohann P., Škrabal M., Štícha F., Vodrážková L., Kloudová V.: Spielräume der modernen linguistischen Forschung. Praha, Karolinum, 2020. 239 s. • p. ISBN 978-80-246-4791-3.
 • Obstová Z.: La fraseologia calviniana in ceco: Il caso di Rozpůlený vikomt. In Koesters Gensini S., Berardini A.: Si dice in molti modi Fraseologia e traduzioni nel Visconte dimezzato di Italo Calvino. Řím, Sapienza Università Editrice, 2020, s. • p. 483-504. ISBN 978-88-9377-169-6.
 • Obstová Z.: Jan Radimský: Fonetika italštiny. Časopis pro moderní filologii, 2019, č. • no. 101, s. • p. 101-103. ISSN 0008-7386.
 • Obstová Z.: Cranberry words tra tipologia e diacronia: l'italiano e il ceco a confronto. In Balaş O., Gebăilă A., Voicu R.: Fraseologia e paremiologia: prospettive evolutive, pragmatica e concettualizzazione. Riga, Lotyšsko, Edizioni Accademiche Italiane (Omniscriptum Group), 2019, s. • p. 324-342. ISBN 978-3-330-78142-9.
 • Obstová Z.: "Frazeologie a paremiologie, věci nevídané!" Zpráva ze IV. mezinárodní frazeologické a paremiologické konference v Bukurešti. Časopis pro moderní filologii, 2018, č. • no. 100, s. • p. 279-280. ISSN 0008-7386.
 • Obstová Z.: Esiti di un processo unicizzante o parole storicamente sprovviste di autonomia collocazionale? Uno sguardo alla diacronia delle cranberry words in italiano. Linguistica e Filologia, 2018, č. • no. Neuveden, s. • p. 57-84. ISSN 1594-6517.
 • Lomová O., Pelán J., Obstová Z., Flemrová A., Kalivodová E., Jeníková J., Křížová M., Grauová Š., Machová M., Poláková D., Březinová K., Šuman Z., Ébert-Zeminová C., Voldřichová - Beránková E.: Zrcadla a masky : Zamyšlení nad kulturní identitou v esejích z periferií i z center. Praha, FFUK, 2018. 200 s. • p. ISBN 978-80-7308-873-6.
 • Obstová Z.: Monokolokabilita ve dvou typologicky odlišných jazycích: srovnání češtiny a italštiny. Časopis pro moderní filologii, 2017, č. • no. 99, s. • p. 225-244. ISSN 0008-7386.
 • Obstová Z.: Lexikální kombinace ve vícejazyčném kontextu: zpráva o mezinárodní konferenci v rakouském Innsbrucku. Časopis pro moderní filologii, 2017, č. • no. 99, s. • p. 149-150. ISSN 0008-7386.
 • Obstová Z.: Fenomeno della collocabilita ristretta nell'italiano di oggi. Linguistica Pragensia, 2016, č. • no. 26, s. • p. 33-46. ISSN 0862-8432.
 • Obstová Z.: Philippe Claudel, Vyšetřování. Praha, Paseka, 2016. 188 s. • p. ISBN 978-80-7432-768-1.
 • Čermák F., Čermák J., Obstová Z., Vachková M.: Language Periphery. Monocollocable Words in English, Italian, German and Czech. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2016. 108 s. • p. ISBN 978-90-272-1071-5.
 • Obstová Z.: Umberto Eco: Otevřené dílo. Praha, Argo, 2015. 291 s. • p. ISBN 978-80-257-1158-3.
 • Obstová Z.: Carlo Ginzburg: Mocenské vztahy. Historie, rétorika, důkaz. Praha, Karolinum, 2013. 150 s. • p. ISBN 978-80-246-2079-4.
Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Obstová Zora