Kříž Václav

Mgr. Václav Kříž

E-mail: vaclav.kriz@ff.cuni.cz
Tel.: (+420) 777654302
Web: vaclavkriz.com

Specializace:

  • diachronní lingvistika: textová lingvistika a pragmatika německy psaných pramenů pozdního středověku a raného novověku 14.–17. stol.
  • raně novověká paleografie

Výuka

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Kříž Václav