Hanzlíková Marie

  Konzultační hodiny
  • po dohodě: marie.hanzlikova@ff.cuni.cz
  Adresa

  Publikace

  • Mičínová I., Hanzlíková M.: Kreativním a kritickým myšlením k rozvoji akademického psaní. CASALC Review, 2017, č. • no. 2016-2017, s. • p. 31-41. ISSN 1804-9435.
  • Hanzlíková M.: Výběr textů a testování čtení s porozuměním na VŠ. In Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Vratislavova 29/10 128 00 Praha 2, Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, 2016, s. • p. 57-62. ISBN 978-80-87238-12-7.
  • Hanzlíková M., Doubravová M.: Akademická gramatika v kurzech a v obsahu zkoušek v JC FF UK v Praze. In Gramatika ve výuce a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Vratislavova 29/10 128 00 Praha 2, Univerzita Karlova v Praze Ústav jazykové a odborné přípravy, 2015 ISBN 978-80-87238-11-0.
  • Hanzlíková M., Drnková L.: Celoživotní vzdělávání v Jazykovém centru FF UK. In UNICOM 2014. Pardubice, Univerzita Pardubice, 2014, s. • p. 1-88. ISBN 978-80-7395-862-6.
  Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Hanzlíková Marie