Mičínová Ivana

Mgr. Ivana Mičínová

Konzultační hodiny
  • Út/Tue 14:30 - 16:00, č. C145
Adresa

Jazykové centrum
Celetná 20
Místnost č. 145C

Publikace

  • Mičínová I.: Výuka publikačních dovedností v angličtině. In Válková S.: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách Čr a SR III Sborník příspěvků z konference. Olomouc, FF UP, 2018, s. • p. 124-134. ISBN 978-80-244-5325-5.
  • Mičínová I.: Motivační strategie v akademickém psaní z pohledu sociálního konstruktivismu. CASALC Review, 2018, č. • no. 8, s. • p. 85-94. ISSN 1804-9435.
  • Mičínová I., Hanzlíková M.: Kreativním a kritickým myšlením k rozvoji akademického psaní. CASALC Review, 2017, č. • no. 2016-2017, s. • p. 31-41. ISSN 1804-9435.
  • Mičínová I.: Testování akademických dovedností a kritického myšlení v angličtině na úrovni B2. In Jiří Nový F.: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na FF v ČR a SR II. Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2016 ISBN 978-80-244-4917-3.
Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Mičínová Ivana