Hricsina Puškinová Nina

Mgr. Nina Hricsina Puškinová

Konzultační hodiny
  • po dohodě e-mailem
Adresa

Jazykové centrum
Celetná 20
Místnost č. 330C

Nina Hricsina Puškinová je vyučující španělského jazyka. Zaměřuje se převážně na výuku španělštiny pro úplné začátečníky a mírně pokročilé. Aktuálně vyučuje kurzy španělštiny úrovně A1 a A2 v Jazykovém centru při FF UK a dále vede kurzy pro mírně pokročilé v navazujícím magisterském studiu na ČVUT – Fakultě dopravní. Svá studia zakončila v roce 2013, kdy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy absolvovala studijní obor Španělština s diplomovou prací na téma Lucía Jerez jako modernistický román. V průběhu studií, ale i poté se kromě své rodiny věnovala lektorské činnosti v soukromých jazykových školách a dále práci delegátky a asistentky v cestovních kancelářích ve Španělsku. Kromě výuky se věnuje flamenku, a to jak z pozice žákyně, tak i z hlediska profesního, kdy vypomáhá jako tlumočnice na tanečních kurzech, které jsou vedeny rodilými mluvčími.

Publikace

    Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Hricsina Puškinová Nina