Hasilová Helena

PhDr. Helena Hasilová, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • St/Wed 10:50 - 12:20, č. C330
Adresa

Jazykové centrum
Celetná 20
Místnost č. 330C

Rozvrh

Předměty

Publikace

 • Hasilová H.: K problematice edic německých pramenů na příkladu korespondence Žofie Bavorské. Sborník archivních prací, 2018, č. • no. LXVIII, s. • p. 372-378. ISSN 0036-5246.
 • Hasilová H.: Ústní projev ve výuce češtiny pro cizince na českých vysokých školách. In Hasil J., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk VII Materiály ze VII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 169-175. ISBN 978-80-7308-525-4.
 • Hasil J., Hasilová H.: Die bekannteste tschechische Lettländerin im Roman von Božena Němcová Babička. In Buschinger D.: Medievales Etudes Medievales. Amiens, Centre d'Études Médiévales, Université de Picardie - Jules Verne, 2012, s. • p. 278-286. ISBN 978-2-901121-98-5.
 • Hasil J., Hasilová H.: Tandem rodič-dítě ve výuce češtiny pro cizince. In Hasil J., Hrdlička M.: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha, Karolinum, 2011, s. • p. 341-343. ISBN 978-80-246-1925-5.
 • Hasilová H.: Die deutschen Texte im dreisprachigen Stadtbuch von Leitmeritz. In Simmler F., Habermann M.: Berliner Sprachwissenschaftligen Studien : Textsortentypologien und Textallianzen des 13. und 14. Jahrhunderts. Berlín, Wiedler Buchverlag, 2011, s. • p. 419-428. ISBN 978-3-89693-293-8.
 • Hasil J., Hasilová H.: Tschechen und Deutsche in Böhmen und die gegenseitige Toleranz. In Buschinger D.: Tolérance et intolérance: Actes du Colloque international des 1er, 2 et 3 mars 2011 á Amiens publiés par le soins de Danielle Buschinger. Amiens, Press du Centre d´Études Médiévales Université de Picardie - Jules Verne, 2011, s. • p. 62-67. ISBN 978-2-901121-75-6.
 • Hasilová H.: Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině : Nácvik ústního a písemného referátu na české škole v česko-německém interkulturním prostředí. Praha, Univerzita Karlova v Praze; nakladatelství Karolinum, 2011. 230 s. • p. ISBN 978-80-246-1910-1.
 • Hasil J., Hasilová H., Palamarčuk O., Lobur N., Antonenko O.: Kultura českého národa - tradice a současnost. Lvov, Lvovská národní univerzita Ivana Franka, 2010. 447 s. • p. ISBN 978-966-613-727-5.
 • Hasil J., Hasilová H., Palamarčuk O., Lobur N., Antonenko O.: Kultura českého národa - tradice a současnost. Lvov, Lvovská národní univerzita Ivana Franka, 2010. 447 s. • p. ISBN 978-966-613-727-5.
 • Hasilová H., Hamerová Š., Doležal P., Navrátilová H., Löbel B.: Deutsch modern und einfach. Praha, Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2010. 3741 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hasil J., Hasilová H.: Die Geschichte des Friedhof Wyschehrad und bedeutende Persönlichkeiten des tschechisch-deutschen Kreises. In Buschinger D.: Medievales : Etudes Medievales : Revue publiée par Danielle Buschinger. Amiens, Centre d'Études Médiévales Université de Picardie - Jules Verne, 2010, s. • p. 259-265. ISBN 2-901121-72-1.
Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Hasilová Helena