Hasilová Helena

PhDr. Helena Hasilová, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • po dohodě e-mailem
Adresa

Jazykové centrum
Celetná 20
Místnost č. 330C

Helena Hasilová vyučuje němčinu v Jazykovém centra FF UK a je též externí vyučující katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK. Vystudovala obor učitelství předmětů český jazyk a literatura a německý jazyk a literatura na FF UK (1979–1984), titul PhDr. získala v r. 1984 (obor německý jazyk). Titul Ph.D. obhájila na PedF UK v r. 2008 na základě disertační práce Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině. Absolvovala tři dlouhodobé studijní pobyty v Německu (Halle, Bonn, Výmar). Přednášela též na univerzitách v Berlíně, Lipsku a Lvově.

Helena Hasilová dlouhodobě spolupracuje i s Ústavem bohemistických studií FF UK při výuce češtiny pro cizince (20 let působila jako lektorka na Letní škole slovanských studií). Je autorkou jedné monografie, spoluautorkou tří dalších, autorkou či spoluautorkou 17 učebnic vydaných v Česku, Německu a na Ukrajině a autorkou řady odborných článků publikovaných v Česku, Německu, Francii a na Ukrajině. Odborně se věnuje především vývoji německého jazyka, jazykové analýze středověkých německých textů a otázkám lingvodidaktickým.

Jako pedagog zajišťuje výuku předmětů praktického německého jazyka, práce s německými historickými prameny a němčiny pro archiváře a historiky.

Publikace

 • Hasilová H., Hasil J.: Výuka německého jazyka ve firemní a akademické praxi v situaci současné České republiky. In |Zelenická E.: Odborný cudzí jazyk: teória a prax. Nitra, Slovensko, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 2020, s. • p. 149-158. ISBN 978-80-558-1608-1.
 • Hasilová H.: Jak kreativně nezacházet s autentickými literárními texty ve výuce českého jazyka pro cizince. In Balowski M.: Konvencja i kreacja w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznaň, Polsko, Wydawnictwo "PRO", 2020, s. • p. 107-111. ISBN 978-83-63090-33-3.
 • Hasilová H.: Texty Oty Pavla a Bohumila Hrabala ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi [online], 2019, č. • no. 9, s. • p. 53-56. ISSN 1805-1464.
 • Hasilová H.: K problematice edic německých pramenů na příkladu korespondence Žofie Bavorské. Sborník archivních prací, 2018, č. • no. LXVIII, s. • p. 372-378. ISSN 0036-5246.
 • Hasilová H.: Ústní projev ve výuce češtiny pro cizince na českých vysokých školách. In Hasil J., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk VII Materiály ze VII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 169-175. ISBN 978-80-7308-525-4.
 • Hasil J., Hasilová H.: Die bekannteste tschechische Lettländerin im Roman von Božena Němcová Babička. In Buschinger D.: Medievales Etudes Medievales. Amiens, Centre d'Études Médiévales, Université de Picardie - Jules Verne, 2012, s. • p. 278-286. ISBN 978-2-901121-98-5.
 • Hasil J., Hasilová H.: Tandem rodič-dítě ve výuce češtiny pro cizince. In Hasil J., Hrdlička M.: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha, Karolinum, 2011, s. • p. 341-343. ISBN 978-80-246-1925-5.
 • Hasilová H.: Die deutschen Texte im dreisprachigen Stadtbuch von Leitmeritz. In Simmler F., Habermann M.: Berliner Sprachwissenschaftligen Studien : Textsortentypologien und Textallianzen des 13. und 14. Jahrhunderts. Berlín, Wiedler Buchverlag, 2011, s. • p. 419-428. ISBN 978-3-89693-293-8.
 • Hasil J., Hasilová H.: Tschechen und Deutsche in Böhmen und die gegenseitige Toleranz. In Buschinger D.: Tolérance et intolérance: Actes du Colloque international des 1er, 2 et 3 mars 2011 á Amiens publiés par le soins de Danielle Buschinger. Amiens, Press du Centre d´Études Médiévales Université de Picardie - Jules Verne, 2011, s. • p. 62-67. ISBN 978-2-901121-75-6.
 • Hasilová H.: Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině : Nácvik ústního a písemného referátu na české škole v česko-německém interkulturním prostředí. Praha, Univerzita Karlova v Praze; nakladatelství Karolinum, 2011. 230 s. • p. ISBN 978-80-246-1910-1.
 • Hasilová H., Hamerová Š., Doležal P., Navrátilová H., Löbel B.: Deutsch modern und einfach. Praha, Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2010. 3741 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hasil J., Hasilová H., Palamarčuk O., Lobur N., Antonenko O.: Kultura českého národa - tradice a současnost. Lvov, Lvovská národní univerzita Ivana Franka, 2010. 447 s. • p. ISBN 978-966-613-727-5.
 • Hasil J., Hasilová H., Palamarčuk O., Lobur N., Antonenko O.: Kultura českého národa - tradice a současnost. Lvov, Lvovská národní univerzita Ivana Franka, 2010. 447 s. • p. ISBN 978-966-613-727-5.
 • Hasil J., Hasilová H.: Die Geschichte des Friedhof Wyschehrad und bedeutende Persönlichkeiten des tschechisch-deutschen Kreises. In Buschinger D.: Medievales : Etudes Medievales : Revue publiée par Danielle Buschinger. Amiens, Centre d'Études Médiévales Université de Picardie - Jules Verne, 2010, s. • p. 259-265. ISBN 2-901121-72-1.
Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Hasilová Helena