Opakovací kurzy francouzštiny a latiny v září

Kurzy jsou určeny pro studenty Filozofické fakulty, ostatních fakult i širší univerzitní veřejnost. Kurzy jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání.

Opakovací kurz francouzštiny se koná ve dnech 21. 9. – 24. 9.  (pondělí – čtvrtek), v době od 9:10 do 12:20 hod. Cena je 2.000Kč, studenti FF UK mají slevu a platí 1.200Kč. Kurz vede Mgr. Kristýna Švorcová.

Kurz na úrovni A1/A2 je určen zejména pro studenty, kteří si potřebují zopakovat látku před vstupem do kurzů v JC – není vhodný pro úplné začátečníky. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii.

Intenzivní opakovací kurz latiny se koná ve dnech 21. 9. – 25. 9. (pondělí – pátek), v době od 16:00 do 19:30 hod. Cena je 2.000Kč. Kurz vede Mgr. Šimon Dittrich. Kurz je určen zejména pro studenty, kteří se připravují na zápočty z kurzů Latina I, II, III, resp. na zkoušku z latiny.  Náplň kurzu odpovídá příslušným lekcím z učebnice Ad fontes- Cursus Latinus (Kuťáková – Slabochová, Karolinum).

Uzávěrka přihlášek na oba kurzy je 15.9.

Online přihlášky

Francouzština http://bitly.ws/9FoA

Latina http://bitly.ws/9FoE

Úvod > Aktuality > Opakovací kurzy francouzštiny a latiny v září