JC se zapojilo do mezinárodního projektu MILLAT

Prezenční výuka se nekoná, ale většina kurzů JC probíhá online. V jejich rámci se řada vyučujích snaží zařadit do hodin aktivity související s rozvojem mediační kompetence, a sice v rámci mezinárodního projektu MILLAT, do něhož se JC zapojilo. Zajímá Vás, co je to mediace? Jakou roli hraje tato nově definovaná kompetence ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky? Podívejte se na oficiální stránky projektu MILLAT .

Úvod > Aktuality > JC se zapojilo do mezinárodního projektu MILLAT