Zápis zkoušek a harmonogram

Zápis na zkoušku probíhá elektronicky v SIS a je pro všechny studenty povinný.

Zápis na zkoušku platí po celou dobu studia, podle Pravidel pro organizaci studia FF UK však doporučujeme zkoušku složit do konce zkouškového období následujícího akademického roku.

Zkouška B2, B2- i Akademické čtení je určena studentům FF, kteří nestudují zvolený jazyk jako svůj studijní program.

Zkoušku si zapisují i studenti, kteří žádají o uznání zkoušky, resp. skládají pouze ústní odbornou část zkoušky. Ti se však nezapisují na konkrétní termín zkoušky a domlouvají si individuální termín s vedoucím jazyka kdykoliv v průběhu zkouškového období, popř. v semestru.

Nejpozději týden před začátkem zkouškového období vypisuje JC konkrétní termíny zkoušek. Studenti, kteří si jazykovou zkoušku zapsali, se v SIS přihlásí na zvolený termín ZK.

Jestliže se student z vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit a nemůže se již odhlásit elektronicky, omluví se nejlépe mailem nebo telefonicky.

Výsledky zkoušek zapisuje vždy daný vyučující do indexu (kromě prvních ročníků) i elektronicky (nejpozději do týdne). Bez zápisu výsledků do SIS nelze předmět uznat za splněný.

Technický postup při zápisu jednotlivých předmětů do SIS zde.

Harmonogram zápisu

Harmonogram zápisu se řídí Harmonogramem akademického roku vzhledem k SIS

ZS LS
Zápis zkoušek a do kurzů pro studenty FF 23. 9. 2016 (10:00) – 23. 10. 2016 (18:00) 3. 2. 2017 (10:00) – 12. 3. 2017 (18:00)
Zápis zkoušek a do kurzů pro studenty ostatních fakult 26. 9. 2016 (10:00) – 23. 10. 2016 (18:00) 6. 2. 2017  (10:00) – 12. 3. 2017 (18:00)
Zkouškové období 9. 1. 2017 – 19. 2. 2017 22. 5. 2017 – 30. 6. 2017 a 1. 9. 2017 – 18. 9. 2017
Dodatečný zápis zkoušek 1. 12. 2016 (10:00) – 8. 12. 2016 (18:00) 2. 5. 2017 (10:00) – 8. 5. 2017 (18:00)
Vypsání termínů zkoušek 9. 12. 2016 10. 5. 2017
Přihlašování na termíny zkoušek od 12. 12. 2016 (10:00) od 11. 5. 2017 (10:00)
Úvod > Zkoušky > Zápis zkoušek a harmonogram