Zápis do kurzů a harmonogram

Zápis do SIS

Zápis do kurzů probíhá elektronicky na adrese http://is.ff.cuni.cz.

Podmínkou pro zápis do přípravných jazykových kurzů (I, II, III) je také současný zápis předmětu zkouška z příslušného jazyka B2 nebo Akademické čtení (netýká se kurzů FOJK a kurzů latiny).

Zápis na zkoušku platí po celou dobu studia, podle Pravidel pro organizaci studia FF UK však doporučujeme zkoušku složit nejpozději do konce zkouškového období následujícího akademického roku.

Technický postup při zápisu jednotlivých předmětů do SIS hledejte zde.

Harmonogram zápisu

Harmonogram zápisu se řídí Harmonogramem akademického roku vzhledem k SIS

ZS LS
Zápis zkoušek a do kurzů pro studenty FF 23. 9. 2016 (10:00) – 23. 10. 2016 (18:00) 3. 2. 2017 (10:00) – 12. 3. 2017 (18:00)
Zápis zkoušek a do kurzů pro studenty ostatních fakult 26. 9. 2016 (10:00) – 23. 10. 2016 (18:00) 6. 2. 2017  (10:00) – 12. 3. 2017 (18:00)
Začátek výuky v kurzech JC 3. 10. 2016 20. 2. 2017
Dodatečný zápis zkoušek 1. 12. 2016 (10:00) – 8. 12. 2016 (18:00) 2. 5. 2017 (10:00) – 8. 5. 2017 (18:00)
Vypsání termínů zkoušek 9. 12. 2016 10. 5. 2017
Přihlašování na termíny zkoušek od 12. 12. 2016 (10:00) od 11. 5. 2017 (10:00)

 

Úvod > Kurzy > Zápis do kurzů a harmonogram