Latina CŽV

Kontaktní osoba: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Obecné informace k organizaci a zápisu

Latina. Intenzivní opakovací kurz (L1)

Termín: leden – únor 2018

Rozsah: 1 týden, 4 hodiny denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF UK a připravuje na zápočty z kurzů Latina I, II, III, resp. na zkoušku z latiny. Náplň kurzu odpovídá příslušným lekcím z učebnice Ad fontes – Cursus Latinus (Kuťáková – Slabochová, Karolinum).

Cena: 2.000,- Kč

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Latina CŽV