Kurzy pro začátečníky

Jazykové centrum nově nabízí semestrální nebo blokové kurzy pro začátečníky (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština). Kurzy jsou pořádány v rámci CŽV a jsou placené.

Pokud máte o kurz zájem, zašlete prosím vyplněnou přihlášku kontaktní osobě uvedené u jednotlivých kurzů. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

Angličtina. Kurz pro začátečníky a mírně pokročilé (A1)

Termín: březen 2018 – květen 2018

Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty s nižší úrovní jazykové kompetence (A1+/A2-) a cílí na doplnění a upevnění jazykových znalostí a dovedností před vstupem do základního kurzu Angličtina I (úroveň B1) v Jazykovém centru FF UK.

Cena: 2.500,- Kč

Kontaktní osoba: PhDr. Ivana Rusňaková

Němčina. Kurz pro začátečníky (N1)

Termín: od 9. března 2018; Pá 15:50-17:20

Rozsah: 8 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 16 hodin

Anotace: Kurz na úrovni A1/A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do úvodního kurzu pro mírně pokročilé (Němčina I) v Jazykovém centru.

Cena: 2.000,- Kč

Kontaktní osoba: Hedvika Blahníková, Mag. phil.

Francouzština. Kurz pro začátečníky (F1)

Termín: 9. ledna 2018 – 8. února 2018; úterý a čtvrtek 14:10-15:40

Rozsah: 5 týdnů, 2 x 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz na úrovni A1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnosti, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz začíná lekcí 5 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International).

Cena: 2.000,- Kč

Pokyny k platbě
Číslo účtu: 85631011/0100
Variabilní symbol: 630 055
Zpráva pro příjemce: Jméno účastníka a číslo kurzu (F1)
Platbu uhraďte do: 2.1.2018

Kurzovné je třeba zaplatit do 2.1.2018, jinak může být Vaše místo nabídnuto jiným zájemcům.

Kontaktní osoba: Mgr. Míla Janišová

Ruština. Kurz pro začátečníky (R1)

Termín: LS 2018

Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Semestrální kurz je určen studentům a zaměstnancům všech fakult UK, kteří by se rádi seznámili s ruštinou, naučili se číst, psát, osvojili si základní komunikační dovednosti a dozvěděli se řadu zajímavostí ze života v Rusku. Zároveň slouží jako kompenzační kurz pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzu pro mírně pokročilé (Ruština I) v Jazykovém centru.

Cena: 2.000,- Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.

Ruština. Nebojte se azbuky (R2)

Termín: leden/únor 2018

Rozsah: 2 týdny, 6 hodin týdně, tj. celkem 12 hodin

Anotace: Intenzivní kurz pro studenty a zaměstnance všech fakult UK, zaměřený především na zvládnutí azbuky a výběrově i základních komunikačních dovedností. Zároveň slouží jako kompenzační kurz pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzu pro mírně pokročilé (Ruština I) v Jazykovém centru.

Cena: 1.200,- Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.

Španělština. Kurz pro začátečníky (S1)

Termín: únor – květen 2018

Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Semestrální kurz na úrovni A1/A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a  je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do úvodního kurzu pro mírně pokročilé (Španělština I) v Jazykovém centru.

Cena: 2.000,- Kč

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová

Španělština. Intenzivní kurz pro začátečníky (S2)

Termín: 26. února 2018 – 1. března 2018

Rozsah: 4 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 16 hodin

Anotace: Blokový kurz na úrovni A1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v Jazykovém centru. Jeho náplní jsou lekce 1–8 Učebnice současné španělštiny 1. díl (Macíková – Mlýnková, Computer Press).

Cena: 1.600,- Kč

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Kurzy pro začátečníky