Francouzština CŽV

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Popelková

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Vyplněnou přihlášku zašlete mailem na eva.popelkova@ff.cuni.cz. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

Obecné informace k organizaci a zápisu

Kurz pro začátečníky

Termín:  středa 17:30 (místnost 136); 18. října 2017 – 3. ledna 2018

Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz na úrovni A1, resp. A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnosti, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Náplň kurzu odpovídá lekcím v učebnici Vite et bien 1 (Miquel, CLE International) dle úrovně účastníků.

Cena: 2.000,- Kč

Francouzština. Kurz pro začátečníky (F1)

Termín: 9. ledna 2018 – 8. února 2018; úterý a čtvrtek 14:10-15:40

Rozsah: 5 týdnů, 2 x 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz na úrovni A1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnosti, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz začíná lekcí 5 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International).

Cena: 2.000,- Kč

Pokyny k platbě
Číslo účtu: 85631011/0100
Variabilní symbol: 630 055
Zpráva pro příjemce: Jméno účastníka a číslo kurzu (F1)
Platbu uhraďte do: 2.1.2018

Kurzovné je třeba zaplatit do 2.1.2018, jinak může být Vaše místo nabídnuto jiným zájemcům.

Kontaktní osoba: Mgr. Míla Janišová

Francouzština. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce B2 (F2)

Termín: leden – únor 2018

Rozsah: 5 dnů, 4 hodiny denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK připravující se na zkoušku B2. Je zaměřen na práci s francouzskými (nejen) odbornými texty, na čtecí strategie vedoucí ke globálnímu i detailnímu porozumění a zároveň procvičuje nezbytné gramatické struktury. Kurz obsahuje také poslechová cvičení a analýzu samostatných produktivních textů. Slouží jako intenzivní příprava na písemnou i ústní část zkoušky, proto je zakončen cvičným zkouškovým textem.

Cena: 2.500,- Kč

Francouzština. Intenzivní opakovací kurz ke zkoušce Akademické čtení (F3)

Termín: leden – únor 2018

Rozsah: 4 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 16 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK připravující se na zkoušku Akademické čtení. Je zaměřen na práci s francouzskými (nejen) odbornými texty, na čtecí strategie vedoucí ke globálnímu porozumění a zároveň procvičuje nezbytné gramatické struktury. Kurz je zakončen cvičným zkouškovým textem.

Cena: 2.000,- Kč

Francouzština. Kurz pro doktorandy (F4)

Termín: leden – únor 2018

Rozsah: 4 dny, 5 hodin denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace:  Kurz je určen pro posluchače doktorského studia FF i jiných fakult UK. Je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností požadovaných ke zkoušce pro doktorandy a potřebných pro jejich akademickou práci. 

Cena: 2.500,- Kč

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Francouzština CŽV