Francouzština CŽV

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Popelková

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Obecné informace k organizaci a zápisu

Intenzivní kurz francouzštiny pro začátečníky (CJ11)

Termín: 18. 9. – 21. 9. 2017

Rozsah: 4 dny, 5 hodin denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz na úrovni A1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v Jazykovém centru.  Náplň kurzu odpovídá lekcím 1-7 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International).

Cena: 2.500,- Kč

Intenzivní opakovací kurz francouzštiny (CJ8)

Termín: 18. 9. – 21. 9. 2017

Rozsah: 4 dny, 5 hodin denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK připravující se na zkoušku B2 a obsahuje poslechová cvičení, shrnutí a procvičení gramatiky, analýzu samostatných produktivních textů, cvičný zkouškový text. Slouží jako intenzivní příprava na písemnou i ústní část Zk B2/ B2- a DS

Cena: 2.500,- Kč

Informační kurz pro doktorandskou zkoušku z francouzštiny (CJ12)

Termín: 18. 9. – 21. 9. 2017

Rozsah: 4 dny, 5 hodin denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro posluchače doktorského studia FF UK a je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností požadovaných ke zkoušce pro doktorandy.

Cena: 2.500,- Kč

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Francouzština CŽV