Francouzština CŽV

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Popelková

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Obecné informace k organizaci a zápisu

Kurz pro začátečníky (CJ11)

Termín:  středa 17.30 (místnost 136); začátek 18. října 2017

Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz na úrovni A1, resp. A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnosti, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Náplň kurzu odpovídá lekcím v učebnici Vite et bien 1 (Miquel, CLE International) dle úrovně účastníků.

Cena: 2.000,- Kč

Kurz pro začátečníky (CJ18)

Termín: leden – únor 2018

Rozsah: 4 dny, 5 hodin denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz na úrovni A1, resp. A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnosti, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Náplň kurzu odpovídá lekcím v učebnici Vite et bien 1 (Miquel, CLE International) dle úrovně účastníků.

Cena: 2.000,- Kč

Intenzivní opakovací kurz (CJ8)

Termín: leden – únor 2018

Rozsah: 4 dny, 5 hodin denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK připravující se na zkoušku B2. Je zaměřen na práci s francouzskými (nejen) odbornými texty, na čtecí strategie vedoucí ke globálnímu i detailnímu porozumění a zároveň procvičuje nezbytné gramatické struktury. Kurz obsahuje také poslechová cvičení a analýzu samostatných produktivních textů. Slouží jako intenzivní příprava na písemnou i ústní část zkoušky, proto je zakončen cvičným zkouškovým textem.

Cena: 2.500,- Kč

Příprava na zkoušku Akademické čtení (CJ19)

Termín: leden – únor 2018

Rozsah: 4 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 16 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK připravující se na zkoušku Akademické čtení. Je zaměřen na práci s francouzskými (nejen) odbornými texty, na čtecí strategie vedoucí ke globálnímu porozumění a zároveň procvičuje nezbytné gramatické struktury. Kurz je zakončen cvičným zkouškovým textem.

Cena: 2.000,- Kč

Kurz pro doktorandy (CJ12)

Termín: leden – únor 2018

Rozsah: 4 dny, 5 hodin denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace:  Kurz je určen pro posluchače doktorského studia FF i jiných fakult UK. Je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností požadovaných ke zkoušce pro doktorandy a potřebných pro jejich akademickou práci. 

Cena: 2.500,- Kč

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Francouzština CŽV