Angličtina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Pokud máte o kurz zájem, zašlete prosím vyplněnou přihlášku kontaktní osobě uvedené u jednotlivých kurzů. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a pokyny k platbě.

Obecné informace k organizaci a zápisu

Angličtina. Kurz pro začátečníky a mírně pokročilé (A1)

Termín: březen 2018 – květen 2018

Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty s nižší úrovní jazykové kompetence (A1+/A2-) a cílí na doplnění a upevnění jazykových znalostí a dovedností před vstupem do základního kurzu Angličtina I (úroveň B1) v Jazykovém centru FF UK.

Cena: 2.500,- Kč

Kontaktní osoba: PhDr. Ivana Rusňaková

Angličtina. Intenzivní opakovací kurz gramatiky ke zkoušce B2 (A2)

Termín: 15. ledna 2018 – 19. ledna 2018; 12:30 -16:00

Rozsah: 5 dnů, 4 hodiny denně, tj. celkem 20 hodin

Anotace: Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK a je koncipován jako příprava na zkoušku B2 v Jazykovém centru, zejména se zaměřuje na opakování gramatiky pro část Use of English.

Cena: 2.500,- Kč

Pokyny k platbě:

Číslo účtu: 85631011/0100
Variabilní symbol: 630 053
Zpráva pro příjemce: Jméno účastníka a číslo kurzu (A2)

Kurzovné je třeba zaplatit do 8.1.2018, jinak může být Vaše místo nabídnuto jiným zájemcům.

Kontaktní osoba: PhDr. Ivana Rusňaková

Angličtina. Intenzivní kurz pro doktorandy (A3)

Termín: 8. ledna 2018 – 10. ledna 2018

Rozsah: 3 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 12 hodin

Anotace: Kurz je určen pro posluchače doktorského studia. Je koncipován jako příprava na doktorandskou zkoušku na FF UK se zaměřením na akademické dovednosti a nácvik porozumění textu. Jednotlivá témata kurzu se váží na strukturu ústních podkladů k DS zkoušce na FF a k její ústní části.

Cena: 1.800,- Kč

Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Marie Hanzlíková

Angličtina. Kurz doplnění a rozvoje slovní zásoby (A4)

Termín: LS 2018

Rozsah: 3 dny, 4 hodiny denně, tj. celkem 12 hodin

Anotace: Kurz je určen převážně pro posluchače magisterského a doktorského studia i širší akademickou veřejnost. Zaměřuje se na zdokonalení a rozšíření akademické slovní zásoby, vysvětlení specifik akademického jazyka zvláště pro použití při psaní základních akademických textových druhů – články, abstrakty, recenze atd. a při konferenčních prezentacích.

Cena: 1.800,- Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Kadlecová

Angličtina. Psaní akademického eseje – příprava na zkoušku B2 (A5)

Termín: 9. ledna, 11. ledna a 16. ledna 2018, 15:30-17:00, míst. č. 212/C

Rozsah: 3 dny, 2 hodiny denně, tj. celkem 6 hodin

Anotace: Psaní akademického eseje je součástí písemné zkoušky B2 a na celkovém hodnocení se podílí 20%. Tento žánr má svá pevná pravidla, která se výrazně liší od tradičně vnímané volné úvahy, jak ji studenti znají ze střední školy. Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem psaní akademického eseje, poradit, jak se vyvarovat stylistických chyb a dosáhnout výsledku, který odpovídá ostatním dovednostem v cizím jazyce. Studenti získají v kurzu individuální zpětnou vazbu na dva eseje.

Cena: 750,- Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Mičínová

Angličtina. Insights into Business Communication (A6)

Termín: červen 2018

Rozsah: 3 dny, 6 hodin denně, tj. celkem 18 hodin

Anotace: Kurz je určen studentům s úrovní jazykové kompetence v angličtině B2. Je zaměřen na rozvoj specifické jazykové kompetence a slovní zásoby z oblasti personalistiky a lidských zdrojů, managementu, strategie byznysu, IT, financí, globální ekonomiky aj. Účastník kurzu zefektivní komunikaci v angličtině, naučí se psát profesní životopis a bude mít možnost nacvičit, jak vést úspěšný pohovor v angličtině.

Cena: 2.250,- Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Zádrapová

Angličtina. Workshop tvůrčího psaní (A7)

Termín: LS 2018

Rozsah: 3 dny, 4 hodin denně, tj. celkem 12 hodin

Anotace: Kurz je určen studentům s úrovní jazykové kompetence v angličtině B2. Cílem kurzu je rozvoj kompetence psaní v anglickém jazyce s důrazem na autorskou tvorbu, praktické používání slovní zásoby a praxe vlastního tvůrčího procesu.

Cena: 1.800,- Kč

Kontaktní osoba: Terezie Límanová, M.A.

 

 

 

 

 

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Angličtina CŽV