Kurzy CŽV

Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní nebo semestrální kurzy pro studenty FF i ostatních fakult UK, příp. pro širší univerzitní veřejnost.

Nabízené kurzy

  • kurzy pro začátečníky (které JC nerealizuje v rámci prezenčního studia)
  • intenzivní opakovací kurzy – příprava ke zkoušce B2
  • kurzy pro studenty DS
  • speciální kurzy (odborně zaměřené kurzy pro studijní a profesní účely, konverzační kurzy apod.)

Kurzy CŽV jsou placené, cena závisí na typu a délce trvání konkrétního kurzu. Platba za kurz probíhá na první hodině. V ceně kurzu jsou zahrnuty veškeré poskytnuté materiály (jazykové a testovací příručky, autentické materiály aj.).

Organizace kurzů

Intenzivní kurzy se konají ve zkouškovém období, semestrální pak v průběhu letního či zimního semestru (obvykle v odpoledních nebo večerních hodinách).

Ke každému kurzu náleží určitý počet konzultačních hodin.

Každý kurz je zakončen testem nebo závěrečnou prací. Na základě úspěšného testu a aktivní účasti v kurzu obdrží student osvědčení o absolvování kurzu.

Přihláška

Vyplněnou přihlášku zasílejte mailem na sekretariát JC nebo na kontaktní osobu uvedenou u jednotlivých kurzů. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí a informace k organizaci a konání kurzu.

Kurz se otevírá pouze při dostatečném počtu zájemců. Minimální počet je 8 účastníků.
Pokud se přihlášený student nemůže z vážných důvodů zúčastnit kurzu, prosíme o včasnou omluvu.

Přehled kurzů CŽV

angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, latina

Kontaktní osoby

angličtina PhDr. Mgr. Marie Hanzlíková
němčina Hedvika Blahníková, Mag. phil.
francouzština Mgr. Eva Popelková
ruština Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.
španělština Mgr. Jana Králová
latina PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV