Vaníková Martina

Mgr. Martina Vaníková

Konzultační hodiny
 • po dohodě - viz e-mail
Adresa

Ústav řeckých a latinských studií
Celetná 20
Místnost č. 339

Publikace

 • Vaníková M.: Kompozicionální aspekt v latině. Avriga: Zprávy Jednoty klasických filologů, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 7-32. ISSN 1211-3379.
 • Vaníková M.: Eva Kuťáková, Laudabile carmen - část I. - Římská metrika. Praha: Karolinum 2012. Avriga: Zprávy Jednoty klasických filologů, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 99-102. ISSN 1211-3379.
 • Vaníková M.: Latinský happening na zámku Nižbor. Avriga: Zprávy Jednoty klasických filologů, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 75-76. ISSN 1211-3379.
 • Vaníková M., Borýsek M., Marek B., Morávek J., Daňhelová J., Zezulková E.: Rosaciola - liber discipvli. Praha, Scriptorium, 2012. 66 s. • p. ISBN 978-80-87271-63-6.
 • Vaníková M., Borýsek M., Marek B., Morávek J., Daňhelová J., Zezulková E., Hruška V.: Rosaciola - liber magistri. Praha, Scriptorium, 2012. 64 s. • p. ISBN 978-80-87271-64-3.
 • Vaníková M.: Divadelní spolek LVPA. Avriga: Zprávy Jednoty klasických filologů, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 115-117. ISSN 1211-3379.
 • Vaníková M.: Comparison of the Saturnian Verse and Czech Translation Verse of Classical Quantitative Hexameters. Acta universitatis Carolinae - Philologica 1, Graecolatina Pragensia, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 107-128. ISSN 0567-8269.
 • Vaníková M.: Dirk G. J. Panhuis, Latin Grammar: Ann Arbor 2006. Acta universitatis Carolinae - Philologica 1, Graecolatina Pragensia, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 156-158. ISSN 0567-8269.
 • Vaníková M.: The Saturnian verse - New Attempt of the establishment of its metric structure. In ANREITER P., KIENPOINTNER M.: Latin Linguistics Today. Innsbruck, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 2010, s. • p. 87-100. ISBN 978-3-85124-723-7.
 • Vaníková M.: 8th Europaeum Classics Colloquium. Avriga: Zprávy Jednoty klasických filologů, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 104-104. ISSN 1211-3379.
Úvod > Jazykové centrum > Vyučující > Vaníková Martina