Němčina

Vyučující

Hedvika Blahníková, Mag. phil. vedoucí němčiny, DS, němčina pro historiky, Erasmus, CŽV, SSP
PhDr. Libuše Drnková DS, němčina pro archeology
PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. němčina pro archiváře, němčina historických pramenů
PhDr. Eva Kašparová
Klára Tschek, M.A. e-learning

Kurzy

Výuka německého jazyka probíhá ve dvou typech pravidelných semestrálních kurzů (základní kurzy a kurzy FOJK) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Konkrétní požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS (viz odkazy v přehledu nabízených kurzů níže).

Základní kurzy

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušku.
Realizují se ve třech úrovních od mírně pokročilých (A2/B1) po pokročilé (B2). Kurzy pro začátečníky se nabízejí pouze v rámci CŽV.

Základní kurzy se konají zpravidla 2 x 2 hodiny týdně.
U paralelních kurzů probíhajících 1 x 2 hodiny týdně se předpokládá větší podíl samostatné domácí přípravy, rozsah probírané látky je stejný.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 2 kredity.

Kurzy pro začátečníky se nabízejí pouze v rámci CŽV.

Kurzy FOJK

Specializované kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí.
Jsou určeny studentům se znalostí jazyka na úrovni B2/C1. Jsou otevřeny všem studentům s odpovídající úrovní, a to i těm, kteří již zkoušku složili a chtějí si dále prohlubovat znalosti němčiny.

Konají se zpravidla 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Kurzy rodilého mluvčího

Kurzy rakouského lektora se konají 1 x 2 hodiny týdně.
Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 1 kreditem.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny 3 základní, na sebe navazující kurzy němčiny, nicméně i některé kurzy FOJK doplňují přípravu na zkoušku. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat všechny kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy FOJK, specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: PhDr. Libuše Drnková a Hedvika Blahníková, Mag. phil.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatní fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum širokou nabídku kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).